Klicka här för att ändra text

KONTAKT

Ni är alltid välkomna att ställa frågor och ge synpunkter. Det är våra gäster som bidragit till att husen är välutrustade.

Så här kan du kontakta mig:

Maj Pettersson

stuguthyrning.ostkustens@telia.com
www.ostkustensstuguthyrning.se

0480 - 278 33
0485 - 732 80
070 - 512 27 54
 (SMS)