KONTAKT

Ni är alltid välkomna att ställa frågor och ge synpunkter. Det är våra gäster som bidragit till att husen är välutustade.

Boka så snart ni vet när ni vill komma. En del bokar vid avfärden inför nästa besök. Ingen del av hyran önskas betald tidigare än två månader innan ankomst.

Så här kan du kontakta mig:

Maj Pettersson

stuguthyrning.ostkustens@telia.com
www.ostkustensstuguthyrning.se

0480 - 278 33
0485 - 732 80
070 - 512 27 54
 (SMS)